Cách tạo nút trong WordPress với MaxButton

Plugin MaxButtons làm việc theo cơ chế sau:

Bạn tạo và thiết kế plugin ở một màn hình. Sau đó trong WordPress Editor bạn sẽ nhúng button bạn vừa tạo. Plugin sẽ có icon ở thanh công cụ của WordPress Editor để giúp bạn dễ dàng chèn button.

Plugin sẽ sinh shortcode cho button bạn tạo. Do vậy nếu bạn deactivate plugin toàn bộ button sẽ mất. Bạn cần lưu ý tới vấn đề này khi sử dụng plugin có sinh shortcode.

Bây giờ, đây là cách tạo button sử dụng plugin MaxButton:

Đầu tiên bạn cần cài đặt và activate plugin.

Ngay sau khi plugin được kích hoạt, đi tới MaxButtons -> Add New để tạo mới một button.

tạo button trong wordpress 1

Bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn. Nhưng đây là những thông tin bạn cần thiết lập

Button Name: tên của nút – cái này khách ghé thăm trang web sẽ không nhìn thấy – chỉ dùng cho việc quản lý trong WordPress Dashboard.

URL: trang đích khi click vào button

Text: nhãn trên button.

Bạn có thể thay đổi font, màu sắc và nhiều tùy chọn khác cho button nếu thích. Bạn có thể nhìn thấy những thay đổi ở phía phải:

tạo button trong wordpress 2

Ngay khi bạn đã hài lòng với giao diện của nút, click vào nút Save ở trên cùng để lưu nút lại.

Tiếp đó, bạn đi tới bài viết cần bổ sung nút. Bạn sẽ nhìn thấy icon Add Button ở WordPress editor:

tạo button trong wordpress 3

Click vào icon này một hộp thoại xổ ra. Bạn chọn button bạn muốn chèn. Và click vào nút Insert Button into Editor

tạo button trong wordpress 4

Lúc này bạn có thể thay đổi lại text và URL của button nếu muốn. Tiếp theo, click vào nút Add to Editor để chèn nút.

tạo button trong wordpress 6

Click vào Preview Changes để xem nút như thế nào khi truy cập trên trang web.

Nếu bạn yêu thích có icon trong nút thì đây là tin buồn:

Plugin MaxButton không có tính năng icon trong phần button builder.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Font Awesome. Như bên dưới mình chèn mã icon giỏ hàng lấy từ trang web của Font Awesome:

tạo button trong wordpress 7

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - £0.00